¿On col·loquem el dipòsit?

A Catgas l’aconsellarem on col·locar el dipòsit conforme amb les normatives i lleis vigents. Un tècnic l’assessorarà de les necessitats i li facilitarem un dipòsit adaptat al seu perfil de consum i requeriments, sempre complint les normes següents:

 • La instal·lació ha de tenir fàcil accés per a garantir la seguretat dels subministraments i permetre les intervencions necessàries.
 • S’hi han de complir les distàncies de seguretat.
 • No es podrà realitzar cap modificació en la ubicació del dipòsit sense a prèvia autorització de Catgas.
 • En el planell de la instal·lació prevista en el moment de la firma del contracte s’han de mencionar
  les distàncies, els possibles obstacles de la propietat i l’accés.
Sol·licitar oferta

¿Com es realitzat la instal·lació?

Es tracta d’un procediment amb uns passos a complir on vostè sempre comptarà amb el suport tècnic per part de Catgas.
A continuació li expliquem el procediment a seguir:

 1. Projecte i direcció d’obra: És necessari un projecte signat per a un Tècnic Titulat i segellat per al Col·legi Oficial corresponent. La instal·lació serà supervisada per la Direcció d’Obra a carreg del tècnic que ha dissenyat el projecte.
  Aquesta direcció donarà lloc a una certificació prèvia a la posada en servei.
 2. Obra Civil: En cas de necessitar una connexió de gas amb canonada enterrada s’ha de realitzar una rasa. Per a locals públics (restaurants, col·legis, granges, etc.) es requereix addicionalment un tancament que limiti l’accés al dipòsit.
 3. Entrega i col·locació del dipòsit: Després de realitzar-se l’obra civil, es procedirà a l’entrega del dipòsit i a la col·locació sobre unes bases (dipòsits aeris) o dins d’una fosa (Eternella). En aquest cas també es fa l’ompliment de la fosa.
 4. Connexió del gas i Proves d’Instal·lació: Consisteix a realitzar la connexió del dipòsit des d’aquest fins al tall exterior del seu habitatge. Després es comprova la validesa (estanqueïtat) d’aquesta connexió i s’emet un certificat amb el resultat.
 5. Legalització de la instal·lació: La instal·lació podrà ser revisada per l’Administració (o per una entitat de control delegada). Els terminis i formes varien segons les diferents Comunitats Autònomes. Addicionalment, el client haurà de declarar la seva instal·lació a l’Ajuntament del seu municipi i abonar les taxes municipals corresponents.

En aquest cas, és el client qui decideix quan rebre el subministrament, també efectua el seguiment del seu consum propi, consultant el control dels nivells situats al dipòsit.

Sol·licitar oferta