El gas natural és un dels subministraments més econòmics si el comparem amb altres energies com el gasoil, el gas propà o l’electricitat.
El gas es reparteix per una xarxa de distribució i permet ser utilitzat per a la calefacció, l’aigua calenta i la cuina.

La calefacció és un dels factors que més gas consumeix. Permet moure’s per tota la llar gaudint d’una calor homogènia i sense canvis sobtats
de temperatura.

A més a més, permet regular i programar la temperatura de cada habitació mitjançant un termòstat, fet que ens ajuda a estalviar, ja que
les estances de la llar que menys utilitzem les podem tenir a una temperatura més baixa.

El gas natural també s’utilitza per a aigua calenta. Segon l’IDAE, la mitjana de l’energia consumida per a escalfar l’aigua calenta sanitària a les llars és de 1.877kWh/any.

La cuina és l’element que menys cost suposa de gas. Sabem que les cuines de gas estalvien energia.
Alguns experts estimen que aquest estalvi oscil·la entre el 30% i el 50% respecte a les cuines elèctriques.

Una altra dada a tenir en compte dins de les nostres cuines és que els forns a gas natural tenen un cost energètic inferior.

Un dels principals avantatges del gas natural es que és una energia de subministre continu, és a dir, pot disposar d’ella sempre que vulguis sense interrupcions.

¿Quina tarifa contractar?

Les llars disposen per general de dues tarifes en funció de l’ús del gas.

Les tarifes d’accés 3.1 es per a habitatges que utilitzen el gas tant per la cuina com per l’aigua calenta y on el preu del terme fix
és d’aproximadament uns 5€.
La tarifa d’accés 3.2 és per a habitatges d’ús habitual amb calefacció de gas on el terme fix és d’uns 9€, amb un cost per consum meno que en la tarifa 3.1.
El client pot escollir la seva tarifa d’accés en el moment de la contractació, però la comercialitzadora s’encarregarà d’actualitzar-la depenent del consum anual que es realitzi.