La consellera d’Ocupació, Indústria i Comerç, Francisca Luengo, ha afirmat avui que el gas natural no té res a veure amb el petroli, tret que són d’origen fòssil, però el cru és “el de l’abocament, el que contamina i empobreix a Canàries, i el gas es para tot el contrari”.
Francisca Luengo realitza aquestes afirmacions en un comunicat en el qual detalla que les Directrius Sectorials d’Energia (DOSE) s’han fet amb la participació de 45 institucions, entre les quals es troben cabildos i ajuntaments, a més de la seva publicació en el Butlletí Oficial de Canàries i a la web de la Conselleria. Afegeix que va ser el Parlament de Canàries el que va introduir  el gas a les illes en 2003, a través de les Directrius d’Ordenació General, que van ser aprovades per totes les forces parlamentàries.
Luengo precisa que sobre el document de planificació energètica que ha elaborat el seu departament tal com obliga l’esmentada Llei de Directrius de 2003, que aquest text, les DOSE, “s’han fet per apostar per les renovables i amb la participació més gran possible en la seva redacció”. La consellera precisa que la introducció del gas i la diversificació energètica la va fer ell en la directriu 35 que diu expressament: “Les administracions públiques fomentaran la diversificació de fonts d’energia facilitant la introducció del gas natural”.
Per tant, la Directriu Sectorial d’Energia ha d’introduir en el seu contingut el gas natural. “Per redactar les DOSE s’ha sol·licitat la col·laboració de cabildos i ajuntaments.
Una vegada elaborades, se’ls ha donat audiència juntament amb les universitats, associacions ecologistes, confederacions d’empresaris, sindicats i ministeris”, afegeix. Finalment, s’han publicat en el BOC perquè qualsevol
ciutadà pugui presentar al·legacions. “De fet, la directora general d’Indústria va acudir a la FECAM a explicar-les. Per tant no hi ha ni un sol ajuntament ni alcalde ni president de cabildo que no hagi tingut l’oportunitat de fer propostes, observacions i repetir-les en el tràmit d’audiència pública”, afegeix.
Les DOSE “són molt més que el gas. Són una autèntica diversificació energètica, són un document seriós, consensuat, públic, transparent, que aposta per les renovables, per l’ús racional de l’energia i per l’eficiència i l’estalvi energètic”. La consellera ha assenyalat que “el primer error que es comet és no llegir les DOSE en profunditat és creure que són unes directrius per al gas. “Les DOSE són molt més que el gas; són un model energètic de futur en el qual optimitzem al màxim les renovables fins al límit de les seves possibilitats, sent realistes, està bé somiar amb unes Canàries cent per cent renovables però no és assolible de moment, avui, amb la tecnologia actual”, indica.
Luengo recorda que “solament podem arribar al 36 per cent de proveïment amb renovables amb bombaments i interconnexions elèctriques entre illes amb la tecnologia actual, i sent així com cobrim el 64% restant que mai, de moment, podrà ser cobert amb renovables? Amb altres fonts d’energia convencionals: petroli, com fins ara, esclavitzats, amb un sobrecost d’1.047 milions d’euros anuals o amb diversificació energètica. Hi ha elecció”. La responsable autonòmica afirma, a més, que “hi ha una creença bastant estesa pel que fa a creure que les energies solar i eòlica són energies alternatives i substitutes totals de les fòssils.”Les energies renovables es tradueixen en un estalvi de combustibles fòssils, però no eliminen la necessitat de disposar de potència  tèrmica convencional, precisa Luengo, qui indica que les renovables no són gestionables, són intermitents, i així doncs les tecnologies basades en energia solar i eòlica no constitueixen
tecnologies alternatives de les convencionals, sinó complementàries.
Agrega que gas i petroli “són el dia i la nit” doncs el gas “és substituir al petroli amb el qual es produeix electricitat a Canàries contaminant”.“El petroli de Repsol és el de l’abocament, el que contamina i empobreix a Canàries, i el gas es para tot el contrari”, assevera Luengo, qui afegeix que hi ha “un exemple proper: Balears, que són unes illes precioses, tenen gas, volen gas i rebutgen les prospeccions petrolieres”.